Wydarzenia

W dniu 24 kwietnia 2015r. w Braniewskim Centrum Kultury w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Katedralna 9, odbędzie się seminarium pt. „Gospodarka łowiecka populacją dzika w mozaice polno – leśnej nadleśnictw położonych w północno – zachodniej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie: stan obecny i działania na przyszłość”