Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Zaporowo
Nadleśnictwo Zaporowo
55 243 94 77
55 243 94 77

Piórkowo 8

14-526 Płoskinia

Nadleśniczy
Stanisław Warpechowski
55 243 94 66
Zastępca Nadleśniczego
Teresa Walos
55 243 94 64
Główny Księgowy
Piotr Szepeta
55 243 94 68
Sekretarz
Piotr Murawski
55 243 94 65
Inżynier Nadzoru
Andrzej Walos
55 243 94 77 w. 119
Inżynier Nadzoru
Marcin Janowski
55 243 94 77 w. 119
Kadry i Płace
Magdalena Malikowska
55 243 9482

Sekretariat

Róża Kowalczyk
Sekretarka
Tel.: 55 243 9477

Dział Techniczny - Zagospodarowanie Lasu

Karolina Kumińska
Specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 55 243 9481
Józef Wysocki
St. Specjalista ds. użytkowania lasu i administrowania SILP
Tel.: 55 243 9480
Antoni Czyż
Specjalista ds. ochrony p.poż, ochrony przyrody i edukacji leśnej
Tel.: 55 243 9477 w. 211
Rafał Dawgul
Specjalista ds łowiectwa
Tel.: 55 243 9477 w. 111
Krzysztof Semków
Specjalista ds. stanu posiadania, urządzania lasu i leśnej mapy numerycznej
Tel.: 55 243 9477 w. 108
Krzysztof Kropiewnicki
Specjalista ds. lasów niepaństwowych
Tel.: 55 243 9477 w. 105

Marketing i sprzedaż drewna

Danuta Antosik
Specjalista ds. marketingu
Tel.: 55 243 9483
Edyta Szepeta
Specjalista ds. gospodarki drewnem, użytkowania ubocznego i gospodarki materiałowej
Tel.: 55 243 9483

Księgowość

Mariola Bułecka
Starszy Księgowy
Tel.: 55 243 9477 w. 215
Monika Wysocka
Księgowy - kasjer
Tel.: 55 243 9477 w. 115
Andrzej Wasik
Księgowy
Tel.: 55 243 9477 w. 315

Infrastruktura

Andrzej Wronkowski
Specjalista ds. budownictwa i infrastruktury
Tel.: 55 243 9482
Zbigniew Dryka
Specjalista ds. administracji i zamówień publicznych
Tel.: 55 243 94 77
Ewa Nowak
Starszy referent ds. dzierżaw
Tel.: 55 243 94 77

Straż Leśna

Ireneusz Płoski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 55 243 9477, 604839063
Łukasz Grabowski
Strażnik Leśny
Tel.: 55 243 94 77
Artur Maliszewski
Strażnik Leśny
Tel.: 55 243 94 77

Stanowisko ds. obronności i ochrony Informacji niejawnych

Leonard Posłajko
Stanowisko ds. obronności i ochrony Informacji niejawnych
Tel.: 55 243 9477 w. 117

Stanowisko ds. bhp

Rafał Dawgul
Stanowisko ds. bhp
Tel.: 55 243 9477 w. 111