Aktualności Aktualności

Powrót

ŚMIERCIONOŚNE ŻELASTWO W LASACH

ŚMIERCIONOŚNE ŻELASTWO W LASACH

Mija ponad 70 lat od zakończenia II wojny światowej, lecz nadal jej pamiątki, w postaci niewypałów i niewybuchów są odnajdywane w olsztyńskich lasach. Odwiedzający, grzybiarze, czy też leśnicy podczas prowadzonych prac gospodarczych znajdują jeszcze pociski, granaty, amunicję, czy też granatniki przeciwpancerne. Za każdym razem podejmowano działania w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia.

13.10.2019 roku Nadleśnictwo Zaporowo otrzymało informację o znalezieniu przez grzybiarza niebezpiecznych przedmiotów militarnych w jednym z leśnictw. Sprawę niezwłocznie przekazano do Straży Leśnej, która podjęła czynności odszukania osoby, która wskaże dokładniejszą lokalizację niewybuchów. Dopiero w dniu 15.10.2019 roku około godziny 9:00 zgłaszająca osoba wskazała znalezione niebezpieczne elementy uzbrojenia. W konsekwencji wezwano policję oraz jednostkę saperów, która unieszkodliwiła znaleziska. - W efekcie wydobyto i wywieziono z terenów leśnych pocisk artyleryjski, granat moździerzowy i dwa ręczne granaty przeciwpiechotne typu F1 – powiedział Ireneusz Płoski, komendant posterunku Straży Leśnej z Nadleśnictwa Zaporowo. Ludzie w dalszym ciągu nie zdają sobie sprawy, że takie znaleziska są bardzo niebezpieczne, i od szybkiej ich reakcji zależy by je zneutralizować, aby nikomu się nic nie stało – dodał.

To ósme zdarzenie w tym roku, w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Po raz kolejny przypominamy, że niezachowanie bezpieczeństwa i ostrożności po znalezieniu niewybuchu może doprowadzić do nieszczęścia, a nawet do śmierci. Miejsce znaleziska należy wyraźnie oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich i niezwłocznie przekazać informację odpowiednim służbom (Policja, Patrol Saperski, , Straż Miejska, Centrum Zarządzania Kryzysowego). Ewentualnie powiadomić miejscowe nadleśnictwo  (http://www.olsztyn.lasy.gov.pl/nadlesnictwa).


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż